1. Taraflar
İş bu sözleşmenin tarafları;
Konaklar Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:182 1A Blok K:2 D:5 34330 4.Levent, Beşiktaş – İstanbul adresinde faaliyet gösteren İDEMAMA REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. (Bundan böyle kısaca "IDEMAMA" olarak anılacaktır) ile, www.idemama.com portalına üye olurken iş bu sözleşmeye elektronik olarak onay veren "Üye"dir.

2. Tanımlar

İçerik: Sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü tasarım, logo ve/veya logonun kurumsal kimlik uygulamaları, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam v.b. görsel, yazısal ve işitsel imgeleri;

Site: www.idemama.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;

Hizmet(ler): Site içerisinde Kullanıcılar’a ve/veya Üyeler’e Idemama tarafından sunulan hizmetleri;

Kullanıcı(lar): Site’ye erişen gerçek ve tüzel kişileri;

Üye(ler): Site’ye Idemama tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Idemama tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den Idemama Üyelik Sözleşmesi, Idemama Kullanım Koşulları ve Idemama Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri (üyelik, müşteri ve tasarımcıları da kapsar);

Müşteri(ler): Site üzerinde Proje başlatan, Idemama’ya Proje için ödemede bulunan, İdemama Market bölümündeki logo ve/veya logonun kurumsal kimlik uygulamalarının çalışmalarından birini seçen, İdemama’ ya seçtiği hazır logo ve/veya logonun kurumsal kimlik uygulamalarının ödemesini yapan, Site’ye Idemama tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Idemama tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den Idemama Üyelik Sözleşmesi, Idemama Kullanım Koşulları ve Idemama Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri;

Tasarımcı(lar)/Tasarımcı Üye(ler): Site üzerinde Müşteri(ler) tarafından başlatılan Proje’lere tasarımları ile katılan, Site üzerindeki idemama markete logo ve ve/veya kurumsal kimlik uygulamalarına ait sair tasarım çalışmaları ile katılan ve bu çalışmalarını satışa sunan, sitede başlatılan projelerden seçtikleri kullanılmayan logoları ve kendine ait diğer logo çalışmalarını satışa çıkartan, Site’ye Idemama tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Idemama tarafından üyeliği onaylanan ve market bölümünde logo satışında bulunabilmesi için siteden ön onay alan ve fatura kesebilen tasarımcılar, Site’de sunulan Hizmetler’den Idemama Üyelik Sözleşmesi, Idemama Kullanım Koşulları ve Idemama Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri;

Üyelik Bilgileri: üye’nin Idemama Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. gibi yalnızca üye tarafından bilinen bilgileri;

Proje(ler): Müşteri tarafından başlatılan, Tasarımcı’nın tasarımı ile katıldığı, Müşteri’nin son onayı vermesi ile sona eren süreci;

Tasarım: Tasarımcı’nın, Müşteri’nin başlattığı Proje kapsamında Müşteri’ye sunduğu eseri

İdemama Market: İdemama.com tasarımcılarının logo ve/veya kurumsal kimlik uygulamalarına ait sair tasarımların çalışmalarını ve sair ürünlerini satışa sunabilecekleri satış platformudur. Burada tasarımcılar idemama.com’da katıldığı projelerden seçtikleri kullanılmayan logoları veya kendilerine ait diğer logo ve/veya kurumsal kimlik uygulamalarına ait sair tasarımların çalışmalarını satışa sunarak değerlendirirler.

Logo ve/veya kurumsal kimlik uygulamalarına ait sair tasarım Çalışmaları: İdemama markette idemama.com onaylı fatura kesebilen tasarımcıların sitede katıldıkları projelerden seçecekleri kullanılmayan logolar veya kendilerine ait diğer logo çalışmaları ile logoların kurumsal kimlik uygulamaları(kartvizit,antetlikağıt,zarf,dosya)

Sair Ürün(ler)/Ürün: İdemama markette satışa sunulan logo ve/veya kurumsal kimlik uygulamalarına ait tasarım çalışmaları dışında ve burada belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla gerçekleştirilecek ve satışa sunulacak ve /veya sunulmasına aracılık edilecek her türlü ürün (davetiye,broşür vs.)

Idemama Üyelik Hesabı: Üye’nin site içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, proje başlatabildiği, tasarımları inceleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile erişilebilen üyeye özel internet sayfası.

Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi: "müşteri ve tasarımcı arasında akdedilmiş olan satış ve devir akdinin ödeme koşullarına uygun olarak ifade edilmesini sağlamak amacıyla "IDEMAMA" tarafından sağlanan hizmet.

Güvenli Hesap: Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi'nde taraflarca gerçekleştirilen ödemelerin tutulduğu havuz hesabını ifade etmektedir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, müşteriler tarafından başlatılan projeler ve/veya tasarımcıların idemama market bölümünde satışa sundukları müşterinin satın almayı düşündüğü hizmet ürünler kapsamında tasarımcılar tarafından oluşturulan tasarımların ve logo ve/veya kurumsal kimlik uygulamalarına ait sair tasarım çalışmalarının müşteri ve tasarımcılar arasında alım satım ve devrine ilişkin koşulların belirlenmesi, yine idemama markette Idemama aracılığıyla satışa sunulan ve/veya sunulacak sair ürünlerin satın alınmasına ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri ile site kullanım koşullarının belirlenmesi, bu kapsamda Idemama hizmetlerinin ne suretle ifa edileceğidir.

Bu sözleşme idemama.com üzerinde başlatılan projeler ve bu projelerle ilgili olarak oluşturulan hizmet kapsamındaki tasarımlar, idemama market bölümünde tasarımcıların katılmış oldukları eski projeler kapsamında seçilmeyen logolardan seçip satışa sundukları logolar ile bu logoların kurumsal kimlik uygulamaları,yeniden tasarladıklarılogolar ve/veya bu logoların kurumsal kimlik uygulamaları vebu tasarımlar üzerindeki her türlü fikri ve sınai hak, proje, proje taslağı üzerindeki hakların devri ile bu tasarımların satış ve devri ile ödeme koşulları ve site kullanım koşullarını kapsar.

4. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları

4.1. Kullanıcılar üye olmak istemeleri halinde site üzerinde ilgili yönlendirmeleri takip ederek, üyelik formunda belirtilen bilgileri doldurmak, üyelik sözleşmesinde belirtilen şartları onaylayarak, gizlilik politikasında ve kullanım koşullarında belirtilen şartlara uyacağını taahhüt ederek üye olma hakkını kazanır. Üyelik işlemlerinin tamamlanması üyelik sözleşmesi, kullanım koşulları, gizlilik sözleşmesi ve bu sözleşmeler ekinde yer alan belgelerde belirtilen hak ve yükümlülüklerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.2. Siteye üye olabilmek için reşit olmak ve fiil ehliyetine sahip olmak şarttır. Üyeliği dondurulan, üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla üye olmaları yasaktır. Bu yasağa aykırılık halinde oluşabilecek zararlardan Idemama sorumlu tutulamaz, kişi kendisi sorumludur.

4.3. Idemama, hiçbir gerekçe göstermeden bildirimsiz ve tazminatsız olarak üyeliği sona erdirme veya dondurma hakkına sahiptir. Üyeliğin sona erdirilmesi nedeniyle idemama’dan herhangi bir ad altında tazminat ve giderim talebinde bulunulamaz.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye, site üzerinde gerçekleştireceği her türlü işlem ve eylemde iş bu sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

5.1.2. Idemama, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde üyenin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer üyelerin yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer üyelere iletilebilecektir.

5.1.3. Üye kayıt olurken veya sonraki aşamalarda edindiği veya kullandığı isim kullanıcı adı şifre vb. bilgilerin münferiden kendisi tarafından kullanılacağını bu bilgileri başkalarıyla paylaşmayacağını, bu bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru olmamasından, 3.kişilerin eline geçmesinden üye bizzat kendisi sorumludur. Aksi halde oluşabilecek zararlardan (diğer üyeler, 3.kişiler veya Idemama’nın zararlarından) sorumludur.

5.1.4. Üyeler site üzerinde kendileri tarafından sağlanan bilgi, tasarım, logo, eser, çizim, proje, grafik, işaret ses, görüntü, alan adı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu, bu içerikler üzerindeki hakların kendilerine ait olduğunu, 3.kişilerin haklarını ihlal etmediğini, söz konusu bilgi ve içeriklerin site üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerin yayınlanmasının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık veya hak ihlali yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. Üyeler sözleşmeyi, proje ve tasarımdan kaynaklanan yükümlülükleri ile idemama markette satışa sunulan logo çalışmalarına ve sair ürün tasarım çalışmalarına dair diğer yükümlülüklerini 3.kişiye devredemezler.

5.1.5. İdemama, üyeler tarafından idemama’ya iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.6. Üyelerin site üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı sitede yer alan, 3.kişilerin veya idemama’nın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte; tasarımları,logoları, projeleri, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını ve kullandırtmayacağını veya hak ihlaline sebep olacak biçimde bir işleme tabi tutmayacağını; yukarıda belirtilen nitelikteki hiçbir içeriği siteye yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla idemama ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı idemama doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site içerisinde yer alan içeriğin site dışında başka bir sitede veya herhangi bir şekilde kullanılması, kullanılmasının sağlanması, teşhir edilmesi ayrıca bir zarara veya hukuka aykırılığa sebep olma şartı aranmaksızın yasaktır.

5.1.7. Site içerisinde yer alan içerikten dolayı idemama’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Site içerisinde yer alan içerikten ve site üzerinde gerçekleşen eylemlerden kullanıcılar doğrudan sorumludurlar.

5.1.8. Üyeler site üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduklarını, bu önlem ve prosedürlerle ilgili idemama’nın herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunda doğacak tüm zararlardan dolayı diğer üyelerin, idemama’nın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.9. Üye sitede yayınlayacağı proje, tasarım, logo ve/veya logoların kurumsal kimlik uygulamasına ve sair ürünlere ait çalışmalarda,veya her türlü içerikte karalama, kötüleme, iftira, tehdit, hakaret veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir fiili gerçekleştirmeyeceğini, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlere ve görsellere yer vermeyeceğini, yer vereceği tüm içeriğin; 3. kişilerin veya idemama’nın rekabet, reklam, tüketici, fikri ve sınai mülkiyetten kaynaklanan hakları ve kişilik hakları başta olmak üzere ihlal oluşturmadığını/oluşturmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.10. Aşağıda belirtilen işlem ve eylemlerin gerçekleştirilmesi yasaktır. Bu eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde idemama bir zarara uğrar veya 3. Kişinin uğradığı zararı gidermek zorunda kalırsa; bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler idemama’nın zararını gidermekle yükümlüdürler. idemama bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren üyenin üyeliğine bildirimsiz olarak derhal son verebilir.

- Yanlış veya başkasının ismiyle üye olmak, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgah adresi, e-posta adresi, ödeme ve hesap bilgileri vermek,

- Site’yi her türlü yasadışı veya hileli amaçla kullanmak;

- Başka birinin hesabını izinsiz kullanmak;

- Başka birinin yerine geçmek veya yanlış bir isimle projelere katılmak, proje başlatmak veya idemama markette bulunan logo, tasarım, ürünsatmak ve satın almak;

- Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, ticari kanunla korunan veya 3. şâhısa ait içeriği sahibi olmadan veya izinsiz kullanmak;

- Herhangi bir projenin veya marketteki herhangi bir logonun fiyatını manipüle etmek, ya da diğer kullanıcıların proje girişlerine ve logo çalışmalarını satın almasına müdahale etmek;

- Geçersiz veya izinsiz bir ödeme şekli kullanmak, hizmet bedelini, fatura ve ödeme süreçlerini manipüle etmeye çalışmak;

- Yorum ve puanlama sistemlerini site dışı amaçlar için kullanmak (sitedeki yorumları site dışında yayınlamak gibi);

- Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yaymak;

- Virüs veya siteye zarar verici herhangi başka bir teknoloji yaymak, Kullanıcılar’a bu şekilde herhangi bir zarar vermek;

- Site içeriğini kopyalamak, değiştirmek veya izinsiz yaymak; Site’nin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanmak;

- Kullanıcılar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplamak;

- Site’ye, makul olmayan veya sisteme orantısız derecede büyük yük getiren şekilde erişim sağlamaya çalışmak.

Üye siteden ayrıldığında sitede üye olduğu süre boyunca yaptığı işlemler (yüklenen projeler, tasarimlar, logolar, yorumlar) sitede kalmaya devam edebilir. Profil sayfası, kişisel bilgileri vb. içerik siteden silinebilir.

5.1.11 Üyenin idemama markette logo ve /veya logoların kurumsal kimik uygulamalarına dair tasarımlarını satan tasarımcı üyelerden olması durumunda Üye, idemama’nın istediği niteliklerde fatura kesebilecek olup, fatura kesebilen tasarımcı olduğunu, idemama Market'de ödemelerin sadece fatura karşılığı yapılacağını bildiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

5.1.12 Yine Üyenin idemama markette logo ve veya logoların kurumsal kimlik uygulamalarına dair tasarımlarını satan tasarımcı üyelerden olması durumunda tasarımcı Üye, bahse konu markete yüklenen logolara ilişkin İdemama tarafından iş bu üyelik sözleşmesinde ve idemama.com da belirlenen ve bildirilen şekilde onay sürecine tabi olduğunu bu şart ve koşullar dahilinde üstlenmiş olduğu edimleri yerine getireceği peşinen kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

5.2. İdemama’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. İdemama, işbu sözleşme ve eklerinde bahsi geçen hizmetleri, site içerisinde yer verilen açıklama ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2. idemama, siteye yüklenen bilgileri ve içerikleri hiçbir bildirim yapmaksızın ve gerekçe göstermeksizin çıkarma, silme, erişime kapatma, değiştirebilme hakkına sahiptir. İdemama sitede yer alan içeriğin değiştirilmesi veya düzeltilmesi konusunda üyelere bildirimde bulunabilir. Üyeler tarafından da içeriğin değiştirilmesi talebi idemamaya yöneltilebilir. İdemama bu içeriği değiştirme konusunda takdir hakkını gerekçe göstermeksizin kullanabilir.

Üyeler tarafından yerine getirilmesi gereken değişikliklerin yerine getirilmemesi nedeniyle oluşacak zararlardan üyeler sorumludur. İdemama’dan bu nedenle herhangi bir zarar ve giderim talebinde bulunulamaz.

5.2.3. Üyeler, site üzerinde idemama prensip ve sözleşme koşullarına veya hukuka aykırı olmayan başka içeriklere link verebilirler. Ancak bu halde idemama’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. idemama sitede yer alan içeriği dilediği biçimde tasnif edebilir, reklam, tanıtım veya başka amaçlarla kullanabilir. Üyeler bu içerik üzerinde fikri, sınai, mali, manevi veya başka ad altında hak sahibi oldukları gerekçesiyle idemamanın yetkisine müdahale edemezler, hak ihlali olduğu iddiasında bulunamazlar, tazminat veya giderim talep edemezler. 3. Kişilere karşı da idemama’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur. 3. Kişilerin hak sahipliği nedeniyle talepte bulunmaları halinde, bu talepler doğrudan bu duruma sebep olan üye tarafından karşılanacaktır. İdemamanın ayrıca zarar giderim talep etme hakkı saklıdır.

5.2.5. Üyeler, site üzerindeki yazışmalarının, kullandıkları ve yükledikleri içeriklerin hukuka, ahlaka, adaba ve sözleşme koşullarına aykırı olmamasını taahhüt ederler. Belirtilen içerik idemama tarafından kontrol altına alınabilir, denetlenebilir, kayıt altına alınabilir ve kullanılabilir.

5.2.6. İdemama’nın üyeler tarafından yüklenen içeriği (proje, tasarım, eser, logo, işaret, isim, görseller ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi) hiçbir bildirim yapmaksızın tazminatsız olarak derhal kaldırabilir ve/veya üyelik sözleşmesini feshedebilir. Bu içerikleri yükleyenler veya bu içeriklerden yararlananlar, bu içerikler nedeniyle proje geliştirenler veya tasarım geliştirenler, herhangi bir nedenle harcama yapanlar, herhangi bir isim altında idemama’dan talepte bulunamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Üyeler, proje başlatma, tasarım geliştirme veya satın alma süreçlerinde bu ihtimallerin olduğunu ve bu nedenle fikri ve sınai hak koruması da dahil olmak üzere idemama’nın herhangi bir taahhüdünün olmadığını ve idemama’dan herhangi bir talepte bulunamayacaklarını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

5.2.7. Kullanım bedeli

İdemama.com üyeliği için her hangi bir ücret talep edilmez.

5.2.7.1. İdemama Proje Hizmet Bedeli

Üye Müşteri, idemama’ya, başlattığı her proje için bir hizmet bedeli öder. Bu bedel şu an için proje başlatılırken belirtilen ödül bedelinin %83’sidir. Verilebilecek ek hizmetlerin içerikleri ve bedellerin her biri ödeme sayfasında belirtilmiştir ve hizmet bedeline dahil değildir.

Üye Müşteri, gerek işbu madde kapsamında gerekse idemama.com ve hizmet satım sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde proje başlatmayı ve site üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmayı kabul etmekte olup, iade durumunda Idemama’nın yukarıda belirtilenlerden başka hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olduğunu, yine bu durumlarda, tasarım ödül bedeli haricinde Idemama’ya ödenilen proje bedelinin %83 si oranındaki hizmet bedelinin ve ek hizmet bedelinin iadesi mümkün olmadığını idemama.com internet sitesinde üzerinden Para iade garantili olsun olmasın proje iptallerinde Idemama hizmet bedeline ve ek hizmetlere ilişkin para iadesi yapılamayacağını bilmekte olup, Üye Müşteri bu duruma peşinen muvafakat etmektedir.

Ayrıca üyeler idemama.com ve hizmet satım sözleşmesinde belirtilen iptal ve iade şartlarını peşinen kabul ettiğini,ve paket içerikleri hakkında bilgi sahibi olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler.

Tasarımcı Üye de , kazandığı ödül bedelinin %30+KDV’sini IDEMAMA’ya komisyon bedeli olarak vermeyi kabul eder.

5.2.7.2. İdemama Market Hizmet Bedeli

idemama Market bölümünde satışa sunulan logo ve/veya kurumsal kimlik uygulaması ve sair ürünlerin fiyatlarını tasarımcısı tarafından belirlenecektir. Tasarımcının belirleyebileceği fiyat 250 ile 3.500 TL + KDV aralığında olacaktır. İdemama bu fiyat aralığını dilediği zaman güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir. Üyeler bu duruma herhangi bir itirazi kayıt öne süremeyecektir.İş bu bedeller üzerinden tasarımcı Üyeye yapılacak ödemede gerçekleştirilecek kesinti İdemama Market Hizmet Bedelini içermekte olup, üyelerden harici bir bedel alınmamaktadır.

Markette tasarımcının logo dışında satacağı logonun kurumsal kimlik uygulamalarının da satın alınması halinde her birinin satış bedeline 100 TL + KDV eklenecektir. İş bu bedel de İdemama tarafından güncellenebilecektir.

Markette satılan her ürün için idemama tasarımcı ya ödenecek ücretten %40 kesintisi yapar. Bu oran İdemama Market Hizmet Bedelini içermekte olup, tasarımcı bu duruma peşinen muvafakat vermektedir. İşbu hizmet bedeli de İdemama tarafından güncellenebilecektir.

Tasarımcı, Müşterinin İdemama marketten satın almış olduğu logoyu ve /veya kurumsal kimlik uygulamasına ait ürünü 2 iş günü içerisinde Müşteri’ nin seçtiği marka ismine göre uyarlamakla ve renk değişiminin tamamlayıp son haliyle orjinal dosyaları Müşteri’ ye teslim etmekle yükümlüdür. Bu evreye proje sonlandırma bölümü denmekte olup tasarımcı tarafından gerçekleştirilemediği takdirde bu bölümü İdemama devralacak olup, bu durumda İdemama komisyonu belirlenen satış fiyatı üzerinden %50+KDV olarak uygulanacaktır.Tasarımcı bu duruma peşinen muvafakat etmektedir.

İdemama bu komisyon bedellerini dilediği zaman güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir. Tasarımcılar bu duruma herhangi bir itirazi kayıt öne süremeyecektir.

5.2.8.Vergi

5.2.8.1. Projelerde Müşteri tarafından belirlenen yarışma ödülü bedeline, Idemama hizmet bedeli ve bu hizmet bedeline ilişkin KDV dâhil değildir.

5.2.8.2. Projelerde Tasarımcının kazandığı birincilik ödül bedeline KDV dahildir. Tasarımcının proje sahibine fatura kesmesi durumunda yayınlanan ödül bedeli KDV dahil olarak kesilir. Tasarımcının gider pusulası imzalaması durumunda ödül bedelinden doğan stopaj bedelini müşteri yüklenir.

5.2.8.3. Market bölümünde satışa sunulan ve veya sunulacak ürün bedellerine KDV dahil değildir. Tasarımcı satışa sunduğu her logo ve /veya kurumsal kimlik uygulamasına ait tasarım için, tasarım tesliminin gerçekleşmesini müteakip idemama'ya idemama hizmet bedelini düşerek fatura düzenleyip bunu “Hak Devir Sözleşmesi” ile beraber İdemama’ ya göndermekle yükümlüdür .

5.2.8.4. Tasarımcı ve müşteri ayrı ayrı mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bu konuda idemama’nın taraflara veya 3. Kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.9. Aracı Hizmet Sağlayıcı

6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında taraflar arasında Tasarımın fikri ve sınai haklarına ilişkin hak devir sözleşmesi (“Hak Devri Sözleşmesi”) kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan İdemama, üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.

İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi işleyişini sağlamak amacıyla Müşteri, Tasarımcı ile Hak Devri Sözleşmesi yapılması ve proje kapsamında belirlediği yarışma ödül bedelinin kendi nam ve hesabına yarışma sonunda seçilecek Tasarımcı’ya aktarılması için veya İdemama marketten satın almış olduğu logo ve/veya logonun kurumsal kimlik uygulaması bedelinin kendi nam ve hesabına Tasarımcı’ya aktarılması için İdemama’yı münhasıran temsilci olarak atamaktadır. Müşteri’nin temsilcisi olarak İdemama tarafından Tasarımcı’ya ödül bedelinin ödenmesi ile veya Müşteri’nin İdemama market bölümündeki satın almış olduğu logo ve/veya kurumsal kimlik uygulaması çalışmalarından birini seçip satış bedelini ödemesi ile Müşteri, Hak Devri Sözleşmesi kapsamındaki ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır. Müşteri İdemama marketten ürün/tasarım/logo satın alırken satış sözleşmesinin imzasıyla üyelik sözleşmesi ve site kullanım koşullarında tanımlanan Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi işleyişini sağlamak amacıyla Tasarımcı ile Hak Devri Sözleşmesi yapılması ve satın almış olduğu logo ve/veya logonun kurumsal kimlik uygulaması bedelinin kendi nam ve hesabına Tasarımcı’ya aktarılması için Idemama’yı münhasıran temsilci olarak atadığını bilmekte olup Idemama’dan bu yönde bir aracılık hizmeti aldığının farkındadır. Idemama tasarımcı adına logo ve/veya logonun kurumsal kimlik tasarım hizmeti satılmasına aracılık eder ve iş bu tasarım hizmeti başına komisyon alır. İşbu madde kapsamında belirtilen temsil yetkisinin Müşteri tarafından iptal edilmesi halinde İdemama, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Müşteri’nin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

5.2.10. İdemama Hizmetleri ve Kullanım Koşulları

İdemama işbu sözleşme koşullarıyla belirlenen hizmetleri üyelere sağlanmasına aracılık edecektir.. Üyelerin hukuken üzerinde tasarrufta bulunabilecekleri tasarımlar ve sözleşme kapsamında yer alabilecek diğer unsurların belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek sisteme site üzerinde yer verilir. Site üzerinde üyeler, birbiri arasında işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi"ni kullanarak, başlatılan projelerde, sergilenen ilanlarda ve İdemamamarket bölümünde yer alan logo ve kurumsal kimlik uygulamalarına dair olan çalışmalarındave yerel mevzuat hükümlerine paralel olarakbelirtilen koşullar çerçevesinde, üzerinde tasarruf yetkilerinin olduğu ürünlerin satışının yapılması ve ödemenin tahsil edilmesi amacıyla işlem gerçekleştirebilirler. İdemama.com üzerinde bu işlemlerin gerçekleştirilmesi, idemama’nın bu işlemlerin tarafı olduğu şeklinde yorumlanamaz. Hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeniyle tüm sorumluluk bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren üyelere aittir. Üyeler, İdemama’nın doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumluluğu tutulamayacağını kabul ve taahhüt ederler.

6.1. İdemama İlan ve Reklam Hizmetleri

6.1.1. Üye, “idemama üyelik hesabı” üzerinden, idemama tarafından belirlenen "Proje Paketleri"ne göre üyelik hesabı içerisindeki ara yüzleri kullanarak ihtiyacı olan tasarım hizmeti ile ilgili projeyi yaratacak ve idemama veritabanı’na yükleyecektir.

6.1.2. İdemama, üye tarafından "idemama Üye Hesabı" üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda "Proje başlatma" verilerine uygun olarak "Üye" tarafından oluşturulan projeyi değerlendirmeye alacak; bahsi geçen projelerin, "Proje baslatma" verilerinde belirtilen şekilde sitede yayınlanmasını kabul veya red edecektir. İdemama, üye tarafından "Proje baslatma" verilerine uygun olarak oluşturulan projenin yayınlanması talebinin değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koşulları sitenin "Proje baslat" imlerine ilişkin kısmında yayınlayacaktır.

6.1.3. Idemama, Üye’nin projelerinin ve tasarımlarının başka internet sitelerinde ve arama motorlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. Arama motorlarında gizleme seçeneğinin seçilmesi halinde üçüncü kişilerle bu konuda anlaşma yapılamaz. GizliProjeler arama motorlarında otomatik olarak gizlenir. Üye, bu konuda Idemama’nın yetkili olduğunu kabul etmektedir.

6.1.4. Üye, “İdemama Üyelik Hesabı" üzerinden başta "Proje Başlatma"ya ve “Tasarım Yükleme”ye ilişkin seçimleri olmak üzere "İdemama Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği seçimlere ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.5. Üye, "İdemama Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.6. Üye, başlatmış olduğu projede, site tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve başlatmış olduğu projenin bedelini sitede belirtildiği şekilde idemama havuz hesabına yatırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.7. Proje Başlatmak

İdemama’da proje başlatan Müşteri, Tasarımcı’dan alacağı tasarım hizmeti için ve idemama’nın sağladığı proje başlatma hizmeti için bir bedel ödeyeceğini kabul eder. Bir kaç alternatif arasından seçtiği işin ait olduğu tasarımcıya, proje başında belirlenen ödül bedeli verilir. Müşteri, site tarafından belirlenen minimum bedellerin altında bir bedel belirleyemez. Müşteri, tasarımcıya ödenecek ödül bedeline ek olarak idemama’ya %83 oranında proje başlatma hizmet bedeli ve kullanması halinde ek hizmetler için sitede belirtilen bedelleri ödemeyi kabul eder. Ödeme, yarışma başlangıcında alınır ve yarışma boyunca tüm bedel (ödül + idemama hizmet bedeli + ek hizmetlerin bedeli ) idemama tarafından havuz hesabında muhafaza edilir. Yarışma sonunda kazanan tasarımcıya ödül bedelinden %30 komisyon bedeli ve bu komisyon bedeline ilişkin KDV düşüldükten sonra kalan tutar kadar ödeme idemama havuz hesabından yapılır.

6.1.8. Kazanan Tasarımı Seçmek

Müşteri, kazanan Tasarım’ı Proje süresinin veya belirlenmişse ek sürenin bitiminden itibaren 5 gün içinde seçmek zorundadır. Seçilen Tasarım, Müşteri tarafından satın alınmış sayılır. Kazanan Tasarımcı tüm gerekli dokümanları doğru ve kusursuz bir şekilde Müşteri’ye teslim etmekle yükümlüdür. Müşteri seçimini 5 gün içinde yapmazsa Idemama’nın kendisi yerine kazananı belirleyebileceğini kabul eder. Kazanan tasarım belirlendikten sonra proje 10 gün içinde sonuçlandırılmalıdır. Müşteri seçimini yaptıktan sonra 10 gün içinde varsa tasarımcıdan kazanan eser ile ilgili değişikliklerini talep eder. Tasarımcı 48 saat içinde bu değişiklik taleplerini yerine getirmeli veya taleplere ilişkin görüşünü belirtmelidir. Bu aşamada karşılıklı mutabakat ve iyiniyet esasına dayalı olarak görüşmeler sonlandırılır. Bu görüşmeler ve anlaşmazlıklar nedeniyle idemama’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Müşteri tasarımın son halini onayladıktan sonra, tasarımcı hak devri ve tasarıma ilişkin tüm ayrıntıların yer aldığı dosyayı müşteriye teslim eder. Dosyanın müşteriye ulaşması ve hak devir sözleşmesinin imzalanıp idemama’ya ulaştırıldıktan sonra 2 iş günü içinde tasarımcıya ödeme yapılır. Müşterinin ödeme yapılmasından önce idemama’ya herhangi bir bildirimde bulunmaması ödemeye onay verdiği anlamına gelir. Müşterinin, ödeme yapılmadan önce ödemeye ilişkin muhalefetini idemama’ya ulaştırması halinde, tasarımcıya ödeme yapılması taraflar arasındaki uzlaşmazlığın sonlandırılmasına kadar bekletilebilir. Tüm bu süreçler yarışma süresi sona erdikten sonra “Proje Sonlandır” bölümü üzerinden gerçekleştirilir.

Tasarımın müşteri adına seçilmiş sayılması halinde idemama’nın değişiklik talep etme yükümlülüğü yoktur. Taraflar sürecin ilerleyişi ve işleyişi nedeniyle aksaklıklar çıkabileceğini, tüm bu süreçlerin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek zararlardan idemama’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

6.1.9. Garanti

Müşteri Üyeler, Idemama.com ‘da başlatmış olduğu proje ile ilgili yaratılacak tasarım /projelere ilişkin olarak Mesafeli sözleşmeler yönetmeliği 15. b Maddesine istinaden şahsa (veya kuruma) özel hazırlanan ürünlerden olması dolayısı ile cayma hakkının bulunmadığını bilmekte olup, cayma hakkı dışında diğer iptal ve iade taleplerinin aşağıda belirtilen koşullar dahilinde iptal için idemama@idemama.com adresine eposta göndererek iletişime geçilmek suretiyle mümkün olduğunu kabul etmektedir. Para iadesi olan olmayan paketler hakkındaki bilgilendirme işlem rehberi ve site içinde ayrıntılı bir şekilde yer almakta olup Site içerisinde yer alan ve durum bilgisini değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla İdemama tarafından belirtilen bazı paket ( Ekonomik, Avantajlı), marka ismi ve slogan projelerinde para iade garantisi mevcut olmadığını bilmektedirler.

Müşteri, seçtiği pakete göre, proje süresi sonunda paketin izin verdiği sürelerde proje süresini uzatabilir ve yeni gelen çalışmaları değerlendirebilir. Bu projelerde, proje süresi sonunda, proje sahibi mutlaka bir kazanan belirlemek zorundadır. Ancak katılımın az olduğu projelerde ( grafik tasarım projelerinde 10, dijital tasarım projelerinde 5, video grafik tasarım projelerinde 3, marka ismi projelerinde 20’den az tasarım/öneri oluşturulması halinde ) müşteri hiçbir tasarımı ödüle layık görmezse ve veya proje yarışma süresini uzatmak istemezse aşağıdaki şatlar dahilinde iade talebinde bulunabilir. Bu maddede belirtilen sınırlamalar dahilinde Idemama, havuz hesabına yatan Idemama hizmet bedeli, ek hizmetler ve KDV tutarı hariç ödül bedelinin iadesini garanti eder.

Para iade garantili projelerde, para iade garantisi şartları aşağıda belirtilmiştir.

1. Para iade garantili projelerde projeye katılan tasarımlardan hiçbirinin beğenilmemesi halinde ödül bedeli 2 iş günü içerisinde iade edilir.

2. Para iade garantisi sadece tasarımcı için belirlenen ödül bedeli için geçerlidir, %83 Idemama hizmet bedeli komisyonu ve alınan ekstraların bedelleri iade edilmez.

3. Proje süresi sonunda proje sahibinin para iade talebi yapmak için 5 iş günü süresi vardır.

4. 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılmayan ve sahipsiz bırakılan projelerde Idemama.com kazanan tasarımcıyı belirler ve proje sahibi adına ödüllendirir.

5. Para iade garantisi olmayan projelerde, proje sahibi seçim süresi sonuna kadar mutlaka bir kazanan belirleyerek projeyi sonlandırmalıdır. Sahipsiz bırakılan ve sonlandırılmayan projelerde Idemama.com kazanan tasarımcıyı belirler ve proje sahibi adına ödüllendirir.

6. Marka ismi, slogan projelerinde fikri eser haklarını korumak amacı ile para iade garantisi mevcut değildir.

Müşteri üye iş bu madde kapsamında ve İdemama.com sitesinde belirtilen şartlar dahilinde proje başlatmayı ve site üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmayı kabul etmekte olup, iade durumunda Idemama’nın yukarıda belirtilenlerden başka hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. bu durumlarda, tasarım ödül bedeli haricinde Idemama’ya ödenilen proje bedelinin %83 si oranındaki hizmet bedelinin ve ek hizmet bedelinin iadesi mümkün değildir. Para iade garantili olsun olmasın proje iptallerinde Idemama hizmet bedeline ve ek hizmetlere ilişkin para iadesi yapılamaz. Üye müşteri bu duruma peşinen muvafakat etmektedir.

6.1.10. Tasarım Yüklemek

Tasarımcı, idemama.com’a yüklediği içerikten sorumludur. Bu siteye yüklediği tüm içeriğin kendisine ait olduğunu, kullanım, mülkiyet ve tasarruf haklarının kendisinde olduğunu garanti eder. Tasarımcı, siteye yüklediği tasarımların orijinal olduğunu ve başka bir tasarımdan kopyalanmadığını garanti eder. Tasarımda 3. Kişilere ait olan ve haklarının devralınmasını gerektiren stok görüntü, müzik, video vb. unsurların bulunması halinde bu unsurların hak devir masrafları müşteriye aittir. Ancak tasarımcının bu unsurlar üzerinde kendisinin hak sahibi olmadığını ve hak devrinin gerektiğini, en geç proje kabul edilmeden önce müşteriye bildirmesi gerekir. Tasarımcı, yarışmada birinci seçildiği ya da İdemama markette satışa sunulmuş logo ve veya kurumsal kimlik uygulamasına ait tasarımının veya başka bir tasarım ürününün satılması halinde yüklediği işi eksiksiz teslim etmekle yükümlüdür.

6.1.11. Telif Hakları

Siteye yüklenen tasarımların telif hakkı tasarımcıya aittir. Tasarımcı bu hakların kendisine ait olduğunu, 3.kişilerin ve idemama’nın haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, bahsekonu hak ihlali sebebiyle doğrudan ve dolaylı her türlü zararı aynen ilk talep üzerine derhal karşılamayı ve her türlü hukuki sorumluluğu üstlendiği peşinen beyan ve taahhüt etmektedir.Tasarımcı, yarışmayı kazanan tasarım üzerindeki tüm haklarını proje sahibine Hak Devir Sözleşmesi ile transfer etmeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Bunun karşılığında tasarımcı ödül bedelini alır. Birinci seçilmeyen tasarımlar üzerindeki haklar onları tasarlayana aittir.

6.1.12. Tasarımı Geri Çekmek

Tasarımcı yarışma açık kaldığı sürece tasarımını geri çekebilir, projenin seçilme süresinin dolmasından sonra tasarım tasarımcı tarafından geri çekilemez.

6.1.13.Kazanan tasarımın belirlenmesi

Kazanan tasarım belirlendiğinde Tasarım sahibi tasarımcı, projeye ait tüm içeriği eksiksiz bir şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Telif hakları tasarımcıdan proje sahibine sitede yayınlanan "Hak Devir Sözleşmesi" ile devredilir.

6.2. İdemama Market Kullanım Koşulları

6.2.1. Markete Logo Yüklenmesine İlişkin Durum Koşullar ve Onay Mekanizması

Tasarımcı, İdemama Market bölümünde satışa sunacağı logo ve logonun kurumsal kimlik uygulamasına ait tasarımlarını yükleyecektir.Tasarımcı İdemama ekibi tarafından kendisine verilecek ön onayı bekliyecektir. Tasarımını siteye yükleyen Tasarımcı, tasarımın yayına alınabilmesi için detay sayfasını eksiksiz doldurmak zorunda olduğunu bilmektedir..Tasarımcı, bu sayfada İdemama tarafından belirlenen fiyat aralığı dahilinde tasarımının satış fiyatını belirleyecek ve , logo tasarımlarının şablon üzerine uyarlanmış kartvizit, dosya, zarf, antetli kağıt vs. gibi kurumsal kimlik uygulamalarına ait çalışmanın vektörel dosyalarını yükleyecektir.

Tasarımcı üyeler gerek iş bu madde gerekse İdemama tarafından belirtilen yönlendirme ve koşullara uyacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt etmektedir. idemama, sebep göstermeksizin dilediği tasarımı red etme hakkını saklı tutar. Aksi halde İdemama’nın söz konusu bu işlemlere onay vermeyeceğini ve onay vermemesi nedeniyle Idemama’ya karşı herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.

İdemama tüm bu sürece ilişkin olan belirtilen koşulları site gerekleri ve verilecek hizmet kapsamında değiştirme ve revize etme hakkını saklı tutmakta olup, üyeler bu konulara ilişkin olarak İdemama’nın yetkili olduğunu bilmektedir.

6.2.2. Ürünlerin Müşteriye Teslim Edilmesi

Tasarımcı, Markette satılan logosunun veya logosunun kurumsal kimlik uygulamalarının Müşteri tarafından idemama.com sistemi üzerinden satın alınması müteakip 2 iş günü içerisinde marka ismini uyarlamakla ve müşterinin talep edeceği küçük değişiklikleri tamamlayarak orjinal dosyaları müşteriye teslim etmekle yükümlüdür. Eğer Tasarımcı 2 iş günü içerisinde bu işlemleri tamamlayamayacak durumda ise idemama.com ile iletişime geçip bu aşamayı İdemama’ ya devretmekle yükümlüdür. Bu durumda revizyon ve orjinal dosya teslimi idemama tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak olup, proje sonlandırma bölümünün İdemama tarafından gerçekleştirilmiş olması halinde bundan doğacak komisyon oranlarında uygulanacak değişikliklere (idemama hizmet bedelinin %40 yerine %50 olarak uygulanması) katlanmakla yükümlü olduğunu bilmektedir.

6.2.3. İdemama Market Üzerinden Satışlarda Hak Devri

İş bu sözleşme konusu logo ve/veya logonun kurumsal kimlik uygulamasına dair tasarım sistem üzerinden satın alındığı anda o tasarım yayından kalkacaktır. Logo ve/veya logonun kurumsal kimlik uygulamasına dair tasarımın/ürünün sistem üzerinden satışını müteakip tasarımcı Idemama’ya ayrıca iş bu üyelik sözleşmesi ve site kullanım koşullarında belirtilen hususlar doğrultusunda bir fatura düzenleyip gönderecektir. Bu fatura ile beraber “Hak Devir Sözleşmesi”ni de tasarımcı İdemama’ya iletecek olup , İdemama da iş bu “Hak Devir Sözleşmesi” ile beraber en geç 30 gün içinde Müşteri’ye satım işlemine ilişkin fatura gönderecektir. İş bu Hak Devir Sözleşmesi ile satın alınan logo ve/veya logonun kurumsal kimlik uygulamasına ilişkin tasarımların tüm kullanım hakkı satın alana devredilmiş olacaktır.

7.Sorumluluk

Kullanıcı idemama’nın üyeler arasındaki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için bir internet sitesi sunduğunu kabul eder ve üyeler arasındaki işlemlerden dolayı idemamanın sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. İdemama yüklenen tasarım proje ve logo ve/veya kurumsal kimlik uygulamasına dair tasarımların veya işlerin gerçekliklerini, kalitelerini, hak sahipliğini takip veya kontrol etmez. Yüklenen içerikler tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Sorumluluğun belirlenmesinde madde 5 hükümleri taraflar için bağlayıcıdır.

8. Ek Hizmetler

Üyeler, sitede belirtilen temel hizmetler dışında ek bir ücretle ek bir hizmetin sunulması halinde bu ek hizmetlerden belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler.

9. Sözleşme Değişiklikleri

İdemama, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

10. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, idemama işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, idemama için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için idemama’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.İdemama Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda idemama’nın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter ve diğer kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda da Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. Bildirim

Üyeler ile kayıt olurken bildirdikleri email vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. Email ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. Email adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek üye’nin sorumluluğundadır. Proje sonunda belirtilen geri dönüş surelerine markanın veya tasarımcının uymaması durumunda doğabilecek zararlardan üye kendisi sorumludur.

14. Yürürlülük

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte “sözleşme”) üyenin elektronik olarak onay vermesi ile bu tarihte karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Sorunuz mu var?
Numaranızı bırakın, tasarım danışmanımız sizi arasın.